De toegevoegde waarde van ITIL 4

Control IV > Nieuws > Beheer > De toegevoegde waarde van ITIL 4

De toegevoegde waarde van ITIL 4

 • Geplaatst door: Control IV
 • Categorie: Beheer, Nieuws

Anders gezegd: wat heb je aan de ITIL 4

Om deze vraag te beantwoorden wordt in deze blog behandeld wat ITIL is en welke veranderingen de nieuwste versie van ITIL 4 (ook wel een ten onrechte ITIL v4 en ITIL4 genoemd) kent ten opzichte van de vorige versie. In het slot wordt daarop de toegevoegde waarde van ITIL 4 behandeld.

Wat ITIL 4 is

ITIL© stond ooit voor de afkorting van Information Technology Infrastructure Library. Tegenwoordig is het een zelfstandige naam. ITIL© is auteursrechtelijk is beschermd, vandaar een © achter de naam ITIL.

ITIL is een publicatie van de “beste praktijkoplossingen” voor het beheer van Informatie Technologie. Met andere woorden: richtlijnen die aangeven hoe een IT-dienstverlener het best kan garanderen dat haar klanten de producten en diensten krijgen die zij bewust en of onbewust vragen.

ITIL 4, is zoals dit doet vermoeden, de vierde versie van ITIL©.

De eigenaar van het ITIL-gedachtengoed is sinds 2013 Axelos. Axelos is een instituut die wereldwijd best practices aanbiedt. Axelos is ook eigenaar van onder andere PRINCE2© en MSP©.

Waarom de ontwikkeling van ITIL 4?

Nieuwe manieren van werken, zoals Lean, DevOps en verdere integratie van Agile, in snel veranderende omgeving hebben geleid tot een nieuwe editie van ITIL. ITIL wordt beschouwd als het meest gehanteerde best practice framework voor IT-servicemanagement ter wereld. Met versie 4 is ITIL geëvolueerd en geschikt(er) om organisaties beter in de huidige en toekomstige werkwijzen en behoeften te ondersteunen.

Eerdere ITIL-updates hielpen organisaties om van een procesfocus naar een lifecycle-focus te gaan. Met ITIL 4 krijgt de end-to-end-creatie van (toegevoegde) waarde een grotere focus.

ITIL 4 bouwt voort op ideeën en processen die zijn ontwikkeld in eerdere versies van ITIL, maar heeft een veel bredere kijk op ITSM – omdat het rekening houdt met alles wat serviceproviders en serviceconsumenten nodig hebben om samen waarde te creëren.

Wat zijn de veranderingen in ITIL 4 ten opzichte van ITIL v3?

ITIL versie 4 kent veel veranderingen ten opzichte van ITIL versie 3. Een 10-tal noemenswaardige veranderingen hierin zijn:

 1. De ITIL v3 processen zijn nu ITIL 4 practices (werkwijzen).
 2. De ITIL Service Lifecycle is vervangen door het ITIL Service Value System (SVS) en de Service Value Chain daarin.
 3. Er is nu een focus op de “co-creatie van waarde”. Om samen betere resultaten te bereiken voor elkaar.
 4. De negen leidende principes van ITIL Practitioner zijn er nu nog maar zeven.
 5. Er zijn nu nog meer ITIL 4-practices dan er ITIL v3-processen waren.
 6. De 4 P’s van service management zijn nu de 4 dimensies van service management.
 7. Continual Service Improvement is veranderd, niet alleen meer de focus op services.
 8. Governance is nu een component binnen het Service Value System. Heeft daarmee een duidelijke en belangrijke plaats.
 9. Optimalisatie en automatisering is één van de 7 leidende principes vanuit het component Guiding Principles van het Service Value System voor aanbevelingen voor het doorvoeren van verbeteringen.
 10. Enterprise Service Management komt in ITIL 4 niet meer voor.

Tot slot: de toegevoegde waarde van ITIL 4

De inzet en toepassing van ITIL 4 kan om de volgende redenen een toegevoegde waarde hebben voor IT-beheer:

 1. Het is opgezet met de focus op het bieden van toegevoegde waarde via diensten met een IT-component. Daarbij zit de toegevoegde waarde in diensten die aansluiten op de vraag en/of de mogelijkheden van de klanten, de organisatie zelf of andere belanghebbenden. Die toevoegde waarde kan zijn dat het iets toevoegt en/of dat het besparingen mogelijk maakt (eliminatie van verspilling). Aan deze focus op toegevoegde waarde kan geen afbreuk worden gedaan!
 2. Het houdt rekening met methoden die tegenwoordig veel in gebruik zijn zoals DevOps, Agile en Lean. Volgens de beschijving van ITIL 4 is het framwork geschikt om binnen en/of in combinatie met andere reeds in gebruik zijnde methoden gebruikt te worden.
 3. Met de inhoud van ITIL 4 wordt een hulpmiddel aangereikt om anders over de inrichting van servicemanagement / IT beheer na te denken en invulling te geven. Een bruikbaar component daarvoor is de ITIL Guiding Principles. Deze bestaat uit 7 leidende principes die ook herkenbaar zijn van andere methoden en goed buiten ITIL 4 toepasbaar zijn. Deze principes hebben hun nut.
 4. De ITIL management practices in ITIL 4, die in vorige ITIL versies nog processen werden genoemd, zijn beschreven op inhoud, wat deze aan waarde toevoegen, welke activiteiten deze kennen en hoe deze een bijdrage leveren in relatie tot activiteiten van de Service Value Chain. Dit maakt het mogelijk de ITIL management practices binnen een eigen organisatie te herkennen, op volledigheid te controleren en waar mogelijk te verbeteren in relatie tot de andere aspecten, activiteiten en componenten van servicemanagement.
 5. Om te laten zien hoe de concepten van ITIL 4 praktisch kunnen worden toegepast op de activiteiten van een organisatie is in het ITIL Foundation boek de case van een fictief bedrijf verwerkt. Aan de hand van die case ondergaat een bedrijf een transformatie om zijn diensten te moderniseren en zijn klanttevredenheid en retentieniveaus te verbeteren middels ITIL 4. Deze case laat vanuit de verschillende betrokkenen zien hoe deze veranderingen vorm krijgen en welke rol ITIL 4 daarin speelt. Dit zorgt er voor dat de stof beter aanspreekt en maakt de toepasbaarheid aan de hand van deze voorbeelden concreter.

Bij de hoeveelheid aan ITIL management practices kan echter nog wel een kritisch noot geplaatst worden. Dat zijn er namelijk 34! Hiervan zijn er 14 algemeen, 17 zijn servicemanagement practices en 3 hebben betrekking op practices voor technisch management. Als je je kunt vinden in één of meerdere van de hierboven genoemde redenen dan kan ITIL4 voor jou of jouw organisatie van toegevoegde waarde zijn. Meer weten over ITIL4? Mogelijkheden zijn het bestuderen van het boek ITIL© Foundation ITIL 4 Edition, het volgen van een cursus ITIL 4 foundation (die wij ook voor u kunnen organiseren) of het inschakelen van een van onze consultants.